Du er her

Midlertidig opphold

En gjennomgang av midlertidig opphold til enslige mindreårige asylsøkere

PDF

I samarbeid med Redd Barna og Fellesorganisasjonen (FO) har Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) publisert rapporten «En gjennomgang av midlertidig opphold til enslige mindreårige asylsøkere», 2017. De har gått igjennom utviklingen i regelverk og praksis, og sett på formålet med og konsekvensene av midlertidig opphold. Videre har de gått igjennom 50 asylsaker der enslige mindreårige har fått midlertidig opphold. På bakgrunn av dette gir de konkrete anbefalinger for framtidig bruk av midlertidig opphold.

 

 

Vi kan ikke reise tilbake

PDF

Press, Redd Barna Ungdom, publiserte rapporten «Vi kan ikke reise tilbake. Press’ rapport om barn som forsvinner fra norske asylmottak 2017». Rapporten angir at 516 enslige barn har forsvunnet fra norske asylmottak siden 2013. Den peker på at de siste årene har vist en drastisk økning, hovedsakelig blant barn som har fått midlertidige oppholdstillatelser. Videre problematiserer de at det gjøres lite for å oppspore barna som forsvinner. Press gir flere anbefalinger om tiltak som kan redusere antall barn som forsvinner fra norske asylmottak.