Du er her

Endelig avslag

Informasjon om veiledning fra NOAS

PDF

En beskrivelse av NOAS’ veiledningsprosjekt, der NOAS tilbyr realitetsorienterende samtaler til personer med endelig avslag på sin asylsøknad. Prosjektet retter seg mot personer som NOAS ikke ser en mulighet for å hjelpe i form av å omgjøre et negativt vedtak. Målet er å sikre en bedre forståelse for asylprosessen de har vært i gjennom, egen asylsak og fremtidige alternativ. NOAS jobber for at personer med endelig avslag på asylsøknad skal bli bedre rustet til å ta et velinformert valg for sin egen fremtid.

Etter endelig avslag

Nettside

Den som både har fått avslag i førsteinstansen UDI og deretter i klageinstansen UNE, har et endelig avslag i forvaltningslovens forstand. Dette innebærer at man har plikt til å innrette seg etter vedtaket, og i asylsaker vil dette normalt bety å forlate riket. Men det finnes ytterligere rettssikkerhetsmekanismer som i enkelte tilfeller medfører at endelige avslag likevel kan bli omgjort, slik at utlendingen får bli.

 

Informasjonsfilm for voksne og enslige mindreårige asylsøkere i Norge fra NOAS

Nettside

Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS har laget informasjonsfilmer for henholdsvis voksne og enslige mindreårige asylsøkere i Norge. Filmene orienterer om hva som skjer når en søker om asyl i Norge, fra selve ankomsten til Norge og fram til oppholdstillatelse eller avslag og retur. Filmene kan sees på norsk på NOAS sin hjemmeside og er tilgjengelig på youtube på forskjellige språk.

Informasjonsfilmer på ulike språk