Du er her

Psykisk helse i asylmottak

From Apathy to Activity–Experiences of Refugee Children with Severe Withdrawal Syndrome. Henry Ascher and Anders Hjern

Nettside

Mange nyankomne flyktningbarn viser ulike typer stressrelaterte symptomer under den første perioden i landet. I Sverige utviklet flere hundre barn alvorlige psykiske lidelser i perioden etter 2000. De mest alvorlig syke var uttrykksløse, uten muskeltonus og evnen til å kontrollere urin og avføring, og trengte å være tube-matet i måneder eller år. Denne tilstanden vekket sterke følelser blant fagfolk og publikum. Erfaring viser at det ofte er mulig å stanse utviklingen av sykdommen med tidlig forebygging eller behandling. Kapitlet er publisert i "Nordic Work with Traumatised Refugees: Do We Really Care, red Gwynyth Øverland, Eugene Guribye og Birgit Lie (Cambridge Scholars Publishing, 2014)

Utprøving av instrumenter for kartlegging av psykisk helse hos nyankomne asylsøkere

Nettside

Viktig om omfattende rapport fra Marianne Jakobsen, Nora Sveaass, Lars Erik Eide Johansen og Elin Skogøy om psykisk helse i mottak. Rapporten er utgitt som del av Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Rapporten gir anbefalinger og beskriver utfordringer knyttet til bruk av kartleggingsinstrumenter i kartlegging av psykisk helse hos nyankomne asylsøkere i Norge.
Rapport nr. 4/2007.

MIGHEALTHNET

Nettside

Et informasjonsnettverk om helse og helsetjenester for migranter og minoriteter i Europa. MiGHEALTHNET inneholder mye relevant informasjon om arbeid med asylsøkere og flyktninger og fungerer som en interaktiv database om migrasjon, minoriteter og helse. Administrert av NAKMI.

Flyktninghelseteamet i Trondheim kommune

Film

Flyktningehelseteamet i Trondheim kommune er et tverrfaglig team som gir helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Teamet består av psykiatriske sykepleiere, helsesøstre, leger, jordmor, fysioterapeut, ergoterapeut og helsesekretærer. De har fokus på tverrfaglig samarbeid, fagutvikling og god kvalitet på tjenestene. Flyktningehelseteamet i Trondheim er unikt på landsbasis med sin brede faglige sammensetning og helhetlige oppfølging. I denne filmen møter du alle fagpersonene og får et innblikk i deres arbeid