Du er her

Ankomst som overføringsflyktning

UDIs nåløye

Film

Dokumentaren omhandler utvelgelsen av kvoteflyktninger til Norge. Hvordan velger UDI ut hvem som får bli kvoteflyktning? Brennpunkt fulgte UDI i deres vanskelige arbeid. I tillegg fulgte de også en syrisk familie i Libanon, som sto i fare for å havne i flyktningleir, og en ung mann som ønsker å komme til Norge.

Retningslinjer for arbeidet med overføringsflyktninger

Nettside

Flyktninger som får direkte oppholdstillatelse gjennom Norges internasjonale forpliktelser kalles ofte overføringsflyktninger, kvoteflyktninger eller FN-flyktninger. Dette innebærer en direkte bosetting utenom asylkjeden. Retningslinjene UDI benytter for arbeidet med utvelgelse av overføringsflyktninger blir beskrevet i regjeringens rundskriv G-04/2015: Retningslinjer for arbeidet med overføringsflyktninger.

PDF icon Retningslinjer for arbeidet med overføringsflyktninge.pdf

Fagseminar om overføringsflyktninger fra Kongo

Film

I mai 2018 arrangerte IMDI et fagmøte om overføringsflyktninger fra Kongo. Foredragene er fortsatt tilgjengelig på nett og belyser følgende tema: Erfaringer fra en kongolesiskflyktning i Norge; Informasjon om Kongo og flyktningsituasjonen der; Informasjon om uttak av kongolesiske overføringsflyktninger; IMDI’s arbeid med uttak, kartlegging og bosetting; Forberedelse av kvoteflyktninger før ankomst til Norge; En kommunes erfaring med bosetting av overføringsflyktninger fra Kongo.