Du er her

Gangen i asylsaker

Saksgangen i søknad om beskyttelse

Nettside

En rekke forhold knyttet til gangen i asylsaker kan endres av politiske bestemmelser, og vil følgelig variere over tid. Helsepersonell som arbeider med asylsøkere må derfor holde seg oppdatert på hvilke bestemmelser som gjelder. Norges internasjonale forpliktelser og flyktningers rett til beskyttelse står imidlertid fast.

Informasjon om asylprosessen for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år fra BufDir

PDF

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet informasjonsmateriale om asylprosessen for enslige mindreårige asylsøkere. Det består av et veiledningshefte og en informasjonsfilm og er ment som et verktøy for de som snakker med barn og ungdom om asylprosessen og hverdagen på omsorgssentret eller i asylmottaket. Veiledningsheftet kan lastes ned fra hjemmesiden til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Informasjonsfilmen er tilgjengelig på hjemmesiden til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og på youtube. Informasjonsfilmen er tilgjengelig på ulike språk; norsk, engelsk, amharisk, tigrinja, tamil, somali, pashto, fransk, dari, arabisk.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBBC0147D1E823605

Informasjon til Enslige mindreårige asylsøkere 15-18 år fra NOAS

PDF

Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS har laget en informasjonsbrosjyre for Enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. Den forklarer hva som skjer når en søker asyl i Norge og sentrale rettigheter og plikter enslige mindreårige asylsøkere har. Brosjyren er oversatt til 13 ulike språk og kan lastes ned fra NOAS sin hjemmeside.

Informasjon på ulike språk: www.noas.no.

Informasjonsfilm for voksne og enslige mindreårige asylsøkere i Norge fra NOAS

Nettside

Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS har laget informasjonsfilmer for henholdsvis voksne og enslige mindreårige asylsøkere i Norge. Filmene orienterer om hva som skjer når en søker om asyl i Norge, fra selve ankomsten til Norge og fram til oppholdstillatelse eller avslag og retur. Filmene kan sees på norsk på NOAS sin hjemmeside og er tilgjengelig på youtube på forskjellige språk.

Informasjonsfilmer på ulike språk

Informasjon om Dublin-prosedyren fra NOAS

PDF

Dublin-avtalen er en avtale mellom en rekke Europeiske land som bestemmer hvilket land som har ansvar for å behandle en søknad om beskyttelse. Hovedregelen er at søknaden skal behandles av det første Dublin-landet asylsøkeren kommer til. Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS har laget en informasjonsbrosjyre OM Dublin-prosedyren. Den forklarer blant annet hva Dublin-avtalen går ut på, hvilket land som er ansvarlig for å behandle asylsøknaden, hva som skjer hvis asylsøknaden kommer under Dublin-prosedyren. Brosjyren er oversatt til 14 ulike språk og kan brosjyrene kan lastes ned fra NOAS sin hjemmeside.

Informasjon på ulike språk