Du er her

Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel

PDF

Styrket og målrettet innsats mot menneskehandel er et overordnet mål  i regjeringens nye handlingsplan mot menneskehandel. Handlingplsanen omhandler blant annet samordnede og og effektive tiltak for å beskytte og fremme ofres rettigheter, hvordan man tenker seg at  politiets organisering og innsats skal forbedres, og viktigheten av økt kunnskap for å avdekke og forebygge menneskehandel. Handlingsplanen viser også til at Norge ønsker å styrke internasjonalt samarbeid mot menneskehandel.

PDF icon Regjeringens-handlingsplan-mot-menneskehandel