Du er her

Regjeringen

Nettside

Regjeringen.no legger ut informasjon og rapporter om asylsøkere og flyktninger fra ulike departement. Dette kan blant annet omhandle beskrivelser av den aktuelle flyktningsituasjonen, presisering av rettigheter og informasjon om integreringstiltak. Ved relevante søkeord, kan en søke opp disse på deres hjemmeside.