Du er her

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Nettside

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) skal bidra med kompetanseheving til tjenesteapparatet gjennom undervisning, veiledning, konsultasjon og nettverksarbeid. Flyktninghelse og tvungen migrasjon er et av RVTS’enes hovedtemaområder. Det finnes fem RVTS i Norge; RVTS Midt, RVTS Nord, RVTS Sør, RVTS Vest og RVTS Øst. Via en felles inngangsportal kan en gå videre til hjemmesidene til det enkelte RVTS. Der kan en finne mye nyttig fagstoff og informasjon om flyktninghelse og tvungen migrasjon.