Du er her

Rapporter om unge som bytter sex – relevant i forhold til menneskehandel

Nettside

[[{"fid":"16502","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Rapporter om unge som bytter sex – relevant i forhold til menneskehandel","field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"field_file_beskrivelse[und][0][value]":"","field_url_link[und][0][value]":""},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Rapporter om unge som bytter sex – relevant i forhold til menneskehandel","field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"field_file_beskrivelse[und][0][value]":"","field_url_link[und][0][value]":""}},"link_text":null,"attributes":{"alt":"Rapporter om unge som bytter sex – relevant i forhold til menneskehandel","class":"response-image-container media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

ProSentret har utgitt to rapporter om unge som bytter sex, og som begge er relevante med i forhold til menneskehandel

  1. Sex som kapital. Om unge som bytter sex: utforskning av seksualitet, sårbarhet, grenser og press.
  2. Mistanker og magefølelse. Hjelpeapparatet i Oslo sin kunnskap om enslige mindreåriges erfaringer med salg/bytte av sex.