Du er her

Røde kors

Nettside

Som internasjonal hjelpeorganisasjon bidrar Røde kors på en rekke områder i mange land. På deres nettsted kan man lese om det internasjonale arbeidet.

Samtidig har Røde Kors flere frivillige tilbud til flyktninger og asylsøkere i Norge, deriblant Flyktningguiden. Røde Kors tilbyr også norsktrening, og ulike aktiviteter for beboere på asylmottak. Informasjon om disse tilbudene ligger på deres hjemmeside.