Du er her

Politiets utlendingsenhet

Nettside

Politiets utlendingsenhet (PU) registrerer asylsøkere som kommer til Norge, etterforsker identitet og uttransporterer personer uten lovlig opphold. PU driver Politiets utlendingsinternat. På Politiets hjemmeside finner en blant annet informasjon om det å søke asyl, assistert retur, uttransport og utlendingsinternatet.