Du er her

Politiets informasjon om tvangsretur

Nettside

Personer som ikke har gyldig opphold i Norge kan bli uttransportert av politiet. På sin hjemmeside gir politiet gir informasjon om hva som skjer ved tvangsretur av personer som ikke har gyldig opphold i Norge.