Du er her

Planlegging og bosetting

Nettside

En av temasidene til IMDI, som omhandler planlegging og bosetting. Alle flyktninger med opphold i Norge skal bo i en kommune. Bosetting og integrering av flyktninger er en kommunal oppgave, og kommuner som bosetter flyktninger mottar tilskudd fra staten. Her finner man informasjon om Fordeling av flyktningene mellom kommunene, bosetting og kommuneøkonomi, kommunens vedtak og planlegging, boliger til flyktninger, og tjenestetilbud til flyktninger. I tillegg finner man informasjon om hvordan ulike grupper bosettes, og bosettingsstatstikk for flytninger i Norge.