Du er her

This is our view: the voices of unaccompanied Afghan children in Norwegian reception centres

PDF

[[{"fid":"16869","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"This is our view","field_file_image_title_text[und][0][value]":"This is our view","field_file_beskrivelse[und][0][value]":"","field_url_link[und][0][value]":""},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"This is our view","field_file_image_title_text[und][0][value]":"This is our view","field_file_beskrivelse[und][0][value]":"","field_url_link[und][0][value]":""}},"attributes":{"alt":"This is our view","title":"This is our view","class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

Et stort antall enslige, mindreårige asylsøkere kom til Nord-Europa i 2015. Både i Sverige og Norge har det senere kommet alarmerende rapporter om den psykiske helsetilstanden til disse barna. UNHCR ønsker å stimulere til mer debatt om behovene til enslige, mindreårige asylsøkere i regionen. “This is our view: the voices of unaccompanied Afghan children in Norwegian reception centres” handler om hvordan enslige, mindreårige asylsøkere fra Afghanistan opplever og forstår sin situasjon i Norge. Studien fokuserer hovedsakelig på dagliglivet i Norge, de oppnevnte vergene, Norge som destinasjon og barnas tanker om fremtiden. «This is our view» er en oppfølging av en lignende, men bredere studie som ble gjennomført i Sverige i 2016, “This Is Who We Are”.