Du er her

Oppholdsstatus - film med jurist og advokat Leif Strøm

Film

Når man skal sette seg inn i asyl- og flyktningfeltet er det vesentlig at man har god forståelse av ulike kjernebegrep, definisjoner, lovverk og øvrige rammevilkår. I denne filmen laget av RVTS Midt gir jurist og advokat Leif Strøm definisjonen av oppholdsstatus, samt ser nærmere på ulike utfordringer knyttet til temaet.