Du er her

Oppholdsstatus

Nettside

En asylsøker er en person som har kommet til Norge på egenhånd og søker om beskyttelse. Personen kalles asylsøker inntil søknaden er avgjort. Asylsøkere oppholder seg lovlig i Norge mens asylsøknaden behandles. Svært mange asylsøkere får permanent oppholdstillatelse fordi de etter Flyktningkonvensjonen eller Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK) har rett på beskyttelse. Andre kan få opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge.