Du er her

Traumeforståelse

Traumefeltets viktigste teori

Film

Vagusnerven er en av de viktigste forbindelseslinjene mellom hjernen og kroppen. I denne filmen forklarer Dag Nordanger fra RVTS Vest/ RKBU Vest på en enkel måte vagusnervens betydning ved frykt og forsvarsresponser. Forklaringen tar utgangspunkt i den Polyvagale teorien til Stephen Porges. 

 

Traumefeltets mest hendige modell

Film

Det kan være vanskelig å forklare hva som skjer i hjernen ved frykt og traumereaksjoner.  I denne filmen forklarer Dag Nordanger fra RVTS Vest/ RKBU Vest dette på en enkel måte med hånden som modell. Gjennom forklaringen blir det også tydelig hva som er formålet med regulering. Filmen bygger på Daniel Siegels "håndmodell".

 

Traumefeltets nyttigste modell

Film

Traumereaksjoner innebærer ofte at man blir over- eller underaktivert. Metaforen toleransevinduet forklarer dette, og tar utgangspunkt i det spennet av aktivering som er optimalt for et individ – ikke for høyt og ikke for lavt. I denne filmen forklarer Dag Nordanger fra RVTS Vest/ RKBU Vest metaforen på en enkel måte

 

Traumefeltets viktigste "terapi" - reguleringsstøtte

Film

Vi mennesker speiler gjerne andres følelser, og gjensidig påvirkning av hverandres følelser kalles ofte samregulering. Alle følelser er imidlertid ikke like enkle å håndtere, og personer med traumer kan ha behov for hjelp med å regulere kropp og følelser. Her forklarer psykiater Anne Kristine Bergem og psykologspesialist Dag Nordanger fra RVTS Vest/ RKBU Vest teorien bak reguleringsstøtte.

 

Aamir og toleransevinduet

Film

TRAUME Introfilm

E-læringsprogrammet «Aamir og Toleransevinduet» er beregnet for deg som arbeider med asylsøkere og flyktninger. Det viser hvordan plager som følge av krig og flukt kan komme til uttrykk og hva man kan gjøre for å avhjelpe dette. Undervisningsfilmer illustrerer hvordan du kan hjelpe de som sliter til å forstå sine egne plager bedre og hvordan du kan bidra til stabilisering. Hver film brukes som utgangspunkt for reflekterende spørsmål. I tillegg gis det utfyllende kunnskapsstoff til mange av elementene i filmene. Filmene er tekstet på norsk, engelsk og arabisk.

Alle hjelpere kan arbeide med stabilisering og dette programmet gir en innføring i temaet. Programmet er utviklet av RVTS Øst og tar ca. 60 minutter å gjennomføre. For å få best læringsutbytte anbefaler vi at du leser introduksjonsteksten før du starter opp.

Forklaring på dissosiasjon

Film

Med utgangspunkt i metaforene "kapteinen, maskinisten og fyrbøteren" samt kroppens stressystemer, forklarer Heine Steinkopf ved RVTS Sør hvordan dissosiasjon oppstår. Forklaringen belyses også ved hjelp av et eksempel på en historie om et barn med dissosiasjon.

Temaside om traumeforståelse

PDF

RVTS Sør har laget en omfattende nettside om traumeforståelse. Her ligger en rekke forklarende filmer og tekster som belyser traumer på ulike måter. Svært mye av stoffet kan brukes av hjelpere til intern fagutvikling, i forbindelse med samarbeid mellom instanser, til opplæring av pårørende, eller som en del av direkte oppfølging eller behandling av de utsatte.