Du er her

Traumebevisst omsorg

Howard Bath – De tre pilarene

Film

Howard Bath regnes som grunnleggeren av  den retningen i traumefeltet som kalles Traumebevisst omsorg. Traumebevisst omsorg  er både en forståelsesmodell, og en metode. I denne filmen forteller Bath om hva han tenker om hvordan  mennesker utsatt for traumatiske hendelser trenger å bli møtt.

Motsirkelen – Howard Bath

Film

I denne filmen snakker Bath om hva som bidrar til vekst for mennesker som er utsatt for traumer, spesielt mennesker utsatt for vold og overgrep eller omsorgssvikt i barndom. Han kaller dette Reetablering av de 4 universelle vekstbetingelsene for mennesket:

  1. Å høre til
  2. Mestring/kompetanse
  3. Autonomi/personlig makt/selvrealisering
  4. Meningsfullhet utover seg selv

Stemmer fra hjelperne RVTS Vest

Film


Hanne Visdal-Johnsen er fagleder ved EMbo Stavanger og jobber med enslige mindreårige flyktninger. EMbo har over tid hatt et tett samarbeid med RVTS Vest, med støtte fra RVTS Sør. I denne filmen forteller hun om sine erfaringer fra samarbeidet og spesielt kompetanseutviklingsprogrammet «Traumebevisst omsorg».