Du er her

Frivillighet

Frivillighet og integrering Del 1

Film

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har laget motivasjonsfilmer beregnet blant annet på kommuner, som tematiserer frivillige organisasjoners bidrag til integrering. I denne filmen presenterer Røde Kors og Norsk speiderforbund hvilke tilbud de har og hvordan de jobber med integrering.

Frivillighet og integrering Del 2

Film

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har laget motivasjonsfilmer beregnet blant annet på kommuner, som tematiserer frivillige organisasjoners bidrag til integrering. I denne filmen presenterer Frivillighet Norge, Agenda X, og Norges fotballforbunds Gladiator hvilke tilbud de har og hvordan de jobber med integrering.

Informasjon om frivillighetsarbeid fra IMDI

Nettside

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) gir informasjon om hvordan frivillige lag og privatpersoner kan hjelpe flyktninger og asylsøkere, inkludert enslige mindreårige. De gir eksempler på konkrete tiltak og aktiviteter, og gir en oversikt over utvalgte frivillige organisasjoner som inkluderer asylsøkere og flyktninger: Frivillig.no, Røde Kors, Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Frelsesarmeen, Norges Frivillighetssentraler, Norske Kvinners Sanitetsforening, Refugees Welcome to Norway, Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund.

Inkludering i idrettslag

Nettside

RVTS - Stemme i vest David Martinez

Møhlenpris idrettslag (MIL) er et multikulturelt idrettslag som er opprettet og fungerer som inkluderingstiltak for etnisk minoritetsungdom i Årstad og Bergenhus bydeler i Bergen. MIL jobber for å gjøre ungdommene i idrettslaget kompetente nok til å kunne gå videre til andre idrettslag i nærmiljøet dersom de ønsker det. Samtidig opererer de som en nettverksbyggende arena hvor man lærer ungdommene å stole på hverandre, takle konflikter, styrke troen på seg selv og gi dem kunnskap om hvordan det norske samfunnet fungerer.

Lek - veien til endring

Nettside

Forskning viser at lek har stor betydning for god utvikling av hjernen og for veien til helhet for krenkede barn. Tilstanden lek inneholder engasjement, konsentrasjon, tilstedeværelse, opplevelse av velbehag, og lyst til å gjøre uventede eller nye ting. Den er derfor en tilstand som bidrar til positiv utvikling for personer som har opplevd krenkelser. I dette intervjuet forteller Heine Steinkopf ved RVTS Sør mer om lekens betydning. Intervjuet inneholder også en lenke til en kronikk med ytterligere informasjon.

Frivillighet Norge

Nettside

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for mer enn 300 frivillige organisasjoner i Norge. Omlag 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.  Frivillighet Norge har et fokus på inkludering og integrering av innvandrere i frivillige organisasjoner og aktivitet. På sin hjemmeside har de lagt ut en rekke ressurser, deriblant skriftlig materiell, omtale av foredrag, filmer, omtale av erfaringer, samt nyttige råd om integrering.

Norges Røde Kors – tilbud til flyktninger og asylsøkere

Nettside

Norges Røde Kors har flere frivillige tilbud til flyktninger og asylsøkere. I Flyktningguide-prosjektet kobles frivillige flyktningguider og flyktninger sammen og møtes et par timer i uka. Slik kan flyktningen lettere bli kjent med språk, kultur og lokalsamfunnet. Røde Kors tilbyr også norsktrening, og ulike aktiviteter for beboere på asylmottak. De har lagt ut informasjon om disse tilbudene på sin hjemmeside.

Kirkens bymisjon

Nettside

Kirkens Bymisjon er en organisasjon som arbeider i over 20 byer i Norge, og som har flere tilbud som rettet mot asylsøkere og flyktninger. Organisasjonen har som mål å legge til rette for å skape nye nettverk og muligheter, samt bidra til en hverdag uten fattigdom med bedre bruk av egne ressurser. Tilbudene vil variere avhengig av hvor i landet en er.

Frivillig arbeid med flyktninger og asylsøkere

Film

Hanne Steenvåg har vært engasjert i frivillig flyktningarbeid og flyktningspørsmål siden tidlig på 1990-tallet. Her forteller hun om sine erfaringer fra et støttepersons perspektiv. Temaene hun kommer inn på inkluderer støttegrupper, hva støttearbeid kan innebære, samarbeid mellom støttegrupper og ulike tjenester og instanser, barn på asylmottak og behov for psykisk helsehjelp.