Du er her

Familiegjenforening

Familiegjenforening i eksil -Forebygging gjennom familiesamtaler

PDF


Mange flyktningfamilier har erfaring med at de har blitt atskilt eller borte fra hverandre i forbindelse med krig, katastrofer eller flukt. Familiemedlemmene kan sitte med svært forskjellige erfaringer og gjenforening etter flere år kan innebære store utfordringer og omstillinger. RVTS Midt har i samarbeid med Flyktningehelseteamet i Trondheim kommune, Psykologisk institutt, UiO og Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU, utarbeidet et veiledningshefte for forebyggende familiesamtaler. Heftet er beregnet på ansatte i helse- og sosialtjenesten som møter familier som blir gjenforent, men er også spesielt relevant for ansatte på familievernkontor.

The Lost Children–Family Reunification law and practice. Gwynyth Overland (red Gwynyth Øverland, Eugene Guribye og Birgit Lie (Cambridge Scholars Publishing, 2014)

Nettside

Flyktninger må noen ganger flykte brått og velge å la små barn være igjen med noen de stoler på. I  et praksisbasert kapittelet presenteres ni prosedyrer som flyktninghjelpere kan bruke til å hjelpe flyktninger med familiegjenforening. De er allmenngyldige, men har vist seg spesielt nyttig når foreldrene har fått lovlig opphold og deres barn er søkerne. Kapitlet "The Lost Children - Family Reunificarion law and practice" er publisert i "Nordic Work with Traumatised Refugees: Do We Really Care, red Gwynyth Øverland, Eugene Guribye og Birgit Lie (Cambridge Scholars Publishing, 2014)

Family Migration and Integration

PDF

“Kunnskapsstatus om familieinnvandring og integrering” skrevet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet av Helga Eggebø (Nordlandsforskning) og Jan Paul Brekke (Institutt for samfunnsforskning). I hele Europa blir hensynet til integrering brukt som argument for strengere krav til familieinnvandring. Rapporten tar opp spørsmålet om strengere vilkår for familieinnvandring fører til bedre integrering.