Du er her

Psykososial oppfølging

Under dette punktet vil du finne fagstoff som kan være nyttig for deg som møter asylsøkere og flyktninger gjennom ditt arbeid eller som frivillig.

Innholdet i dette kapitlet kan gi deg konkrete verktøy og ideer til arbeidet med beboere i mottak, papirløse og bosatte. Mye materiell kan anvendes overfor alle grupper med adekvate tilpasninger. Du vil finne fagstoff om forebygging, behandling og eksempler på hvordan en kan forklare traumatisering på en lettfattelig måte.