Du er her

Omsorgsovertakelser og etniske minoriteter

PDF

NOVA har på oppdrag fra Bufdir undersøkt barnevernstjenesten og fylkesnemndas håndtering av saker om omsorgsovertakelse i familier med etnisk minoritetsbakgrunn. Resultatene er skrevet i rapporten «Omsorgsovertakelser og etniske minoriteter. En gjennomgang av saker i fylkesnemnda». Rapporten løfter fram noen mønstre og tema som kan være utfordrende eller problematiske i barnevernets arbeid.