Du er her

Om radikaliseringsprosessen og RAN

Film

Gwyneth Øverland ved RVTS Sør forteller om faktorer for å forstå og forebygge radikal ekstremisme. Hun gir kunnskap om RAN - Radicalisation Awarness Network. RAN ble startet av EU i 2011 for å dele erfaringer fra arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Norge har vært med i nettverket siden det ble startet opp.

https://youtu.be/BtBto-86TGo