Du er her

Om denne siden

I forbindelse med økte asylankomster høsten 2015 ble RVTSene gitt i oppdrag av Helsedirektoratet å utvikle et nettsted om psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger.

I asylfeltet, med store svingninger, sterke og polariserte meninger og lite forutsigbarhet, kreves et kompetent hjelpeapparat som fokuserer på størst mulig trygghet for mennesker i en sårbar livssituasjon. Ustabiliteten i feltet skaper utfordringer for hjelpeapparatet med tanke på å opprettholde nødvendig og stabil kompetanse. Vår målsetting er at alle som møter asylsøkere og flyktninger i sitt arbeid, både frivillige, kommunalt ansatte, i spesialisthelsetjenesten og mottaksansatte, skal finne relevant informasjon i flyktning.net. Portalen samler mye eksisterende fagstoff og noe nyproduksjon som er sortert etter tema.

Prosjektgruppa har bestått av representanter fra alle RVTSene. Kontaktpersoner har vært:
RVTS Øst Gudrun Nordmo
RVTS Midt Merethe Hellen
RVTS Sør Øyvind Dåsvatn
RVTS Vest Elisabeth Harnes
RVTS Nord Oddny Igland og Irene Marstrøm.
I tillegg har en rekke medarbeidere fra de ulike RVTSene medvirket.
Koordineringsansvar RVTS Nord v/ Oddny Igland (prosjektleder), Irene Marstrøm og Hans Lander.

Teknisk utvikling er gjort i samarbeid med Helsekompetanse ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Kvalitets- og utviklingssenteret.