Du er her

Ny i Norge

Nettside

Ny i norge.no inneholder informasjon fra offentlige etater som kan gjøre det lettere for spesielt familie- og arbeidsinnvandrere å orientere seg i det norske samfunnet. Nettsiden gir informasjon om rettigheter og plikter, og gir nyttige råd og tips. De gir blant annet informasjon om Norge, helsetjenester, utdanning, arbeid, fritid, bolig, barn og familie, samt transport og tjenester. Fra deres hjemmeside kan en laste ned den oppdaterte informasjonsbrosjyren «Ny i Norge – praktiske opplysninger fra offentlige etater».