Du er her

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Nettside

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) skal bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt og gjennomført slik at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap. De skal bidra til at flerkulturelle perspektiver blir ivaretatt i barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring. På deres hjemmeside kan man blant annet finne relevant anbefalt faglitteratur, læringsressurser, pedagogiske filmer, kartleggingsverktøy, statistikk og forskningsrapporter. Under hovedoverskriften «nyankomne» ligger informasjon og fagartikler om barn og unge som er asylsøkere.