Du er her

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Nettside

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) utvikler og sprer kunnskap om vold og traumatisk stress. Et av deres sentrale temaområder er tvungen migrasjon og flyktninghelse. En kan laste ned mange relevante fagrapporter fra deres hjemmeside.