Du er her

Myndighetenes kriseinformasjon

Nettside

Kriseinfo.no er en nettportal der myndighetene formidler viktig informasjon før, under og etter kriser. De har blant annet en side om hva myndighetene og andre aktører gjør i forbindelse med flyktningsituasjonen i Norge. Det gis også informasjon om hvordan privatpersoner og frivillige organisasjoner kan hjelpe.