Du er her

Motsirkelen – Howard Bath

Film

I denne filmen snakker Bath om hva som bidrar til vekst for mennesker som er utsatt for traumer, spesielt mennesker utsatt for vold og overgrep eller omsorgssvikt i barndom. Han kaller dette Reetablering av de 4 universelle vekstbetingelsene for mennesket:

  1. Å høre til
  2. Mestring/kompetanse
  3. Autonomi/personlig makt/selvrealisering
  4. Meningsfullhet utover seg selv