Du er her

“Mora mi forstår ikke når lærerne snakker”. Bruk av tolk i grunnskolen i Oslo

PDF

Det er ikke uvanlig at elever tolker for foreldre og lærere i formelle møter mellom skole og hjem. Dette kommer fram i IMDi-rapporten “Mora mi forstår ikke når lærerne snakker”. Rapporten viser blant annet at en av fire skoleansatte bruker ikke tolk når de skal ha formelle samtaler med hjemmet, og ofte blir andre skoleansatte, familie, eller bekjente brukt som tolk. Rapporten oppsummerer ulike grunner til at tolk ikke blir benyttet.