Du er her

Mer grunnskoleopplæring til ungdom.

Nettside

Det er et viktig mål i det norske samfunnet at unge mennesker fullfører og består videregående opplæring. For asylsøkere og flyktninger kan det å fullføre videregående være utslagsgivende ikke bare for arbeid eller høyere utdanning, men også for en helhetlig integreringsprosess. Mange kan ha vansker med å fullføre grunnskoleutdanningen på grunn av manglende skolegang fra hjemland, språklige utfordringer eller andre forhold. Departementet har nå utvidet handlingsrommet i opplæringsloven, slik at unge som har behov for det kan få tilbud om mer grunnskoleopplæring. I denne veilederen får du en innføring i denne endringen i regelverket og i hva lovendringen innebærer.