Du er her

Mentorer mot radikalisering

PDF

RVTS Vest har i samarbeid med Bergen kommune utviklet en kompetansemodell for de som skal jobbe tett på mennesker som er radikalisert eller i fare for å bli radikalisert. Målet er å utvikle ferdigheter og handlingskompetanse i møte med både ungdom og voksne i målgruppen, samt ivareta et familieperspektiv i størst mulig grad. Arbeidet er inspirert av Århus modellen, men har mer omfattende opplæring. Modellen har derfor fått navnet Bergenmodellen for Mentor Opplæring (BMO).