Du er her

Mennesker til salgs

Nettside

«Mennesker til salgs» er en nettressurs for helse- og sosialarbeidere og andre hjelpere som kommer i kontakt med mennesker som kan være utsatt for menneskehandel. Det er både en kunnskapsbank og et handlingsverktøy. Gjennom økt kompetanse håper en at flere hjelpere vil fange opp mulig utnyttelse, samt vite hva de kan gjøre. Nettressursen er utviklet av RVTS Øst og RVTS Sør.