Du er her

Mellom bekymring og tvang

PDF

Judith van der Weele har i samarbeid med Redd Barna, og med midler fra Ekstra Stiftelsen, utviklet et studiehefte og filmer beregnet på barnevernsansatte. Målet er å bidra til  større nyansering og mer presise tiltak i arbeidet med minoritetsfamilier hvor det foreligger påstand om vold. Temaene som blir belyst er blant annet nyansering av vold, kommunikasjon og dialog, håndtering av egne rekasjoner og aktuelle tiltak. Innholdet er tilrettelagt både for selvstudium, og som fagutvikling i team. Selv om hovedmålgruppen er barnevernsansatte kan også andre hjelpere som jobber med minoritetsfamilier ha nytte av innholdet.