Du er her

Nettsteder

Rikets tilstand på asylfeltet

Nettside

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) har nylig lansert nettsiden Rikets tilstand på asylfeltet. Nettsiden gir en statusrapport som oppsummerer den asylpolitiske utviklingen i Norge i 2016. De redegjør oversiktlig for regjeringens innstrammingstiltak på asyl- og flyktningfeltet. De har også disse hoved overskriftene:

  • Afghanistan-innstramminger
  • Ungdommer som flykter alene
  • Internflukt,
  • Storskog,
  • Flyktningstatus trekkes tilbake
  • Passivitet i mottak
  • Retur
  • Europeisk grensepolitikk
  • Kvoteflyktninger og relokalisering

Veiviser.no

Nettside

Veiviser.no omhandler «Bosetting av overføringsflyktninger». Her får man informasjon om en kort beskrivelse av bosettingsfasen, resultater fra fasen, hvem gjør hva i denne fasen, aktører, brukermedvirkning, vedlegg, lover og forskrifter, kvaliteter og finansiering.