Du er her

Filmer

10 Minutes (kortfilm)

Film

10 minutes er en kortfilm av Ahmet Imamovic som følger et samtidig hendelsesforløp for en familie i Sarajevo og en turist i Roma under Bosnia-krigen. Mens krigen utspiller seg i Bosnia, går en turist inn i en fotobutikk Roma for å fremkalle bilder fra ferien. Turisten lar seg imponere over teknologien som gjør det mulig å fremkalle bilder på kun ti minutter, og slår av en prat med innehaveren mens han venter. I løpet av de samme ti minuttene endres den bosniske familiens liv for alltid.

Asylprosessen

Film

Hva skjer etter at en asylsøker kommer til Norge? Leif Strøm, jurist og advokat, forteller her om viktigheten av å dokumentere helsetilstand, betydningen av å ha en god advokat og om familiegjenforening.

Bawke - en film om flukt

Film

Kortfilmen Bawke beskriver eksistensielle dilemmaer som følge av krig og ønsket om å beskytte sine barn. Filmen er laget av filmskaperen Hisham Zaman. Filmen egner seg godt i undervisning, særlig for de som arbeider med enslige mindreårige og som innledning til refleksjoner i en personalgruppe.

Bofellesskapsfilmene

Film

BOFELLESSKAPSFILMENE er laget for ansatte i bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger og tar for seg utfordringer og problemstillinger mange kan gjenkjenne. De kan også passe for omsorgssentre og mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Gjennom i alt 9 korte filmer møter vi to tidligere beboere, leder og miljøterapeut. Se også dokumentet Spørsmål til bofellesskapsfilmene - filmene sammen med spørsmålene egner seg godt til bruk på internseminarer og fagmøter. Filmene er laget av RVTS Øst.

PDF iconSpørsmål til bofellesskapsfilmene.pdf

Da verden kom til Finnsnes - fra Heimly asylmottak og lokalmiljøet rundt mottaket

Film

Filmen viser en episode fra NRKs program Migrapolis som ble vist på TV 25. januar 2012. Episoden beskriver hvordan lokalsamfunnet på Finnsnes har tatt imot beboerne på Heimly asylmottak som ble opprettet i 2002. I programmet intervjues både beboere, naboer og skeptikere. (I velferdsstatens venterom. Mottakstilbudet for asylsøkere. NOU 2011:10.)

En malisisk jente i flyktningleir forteller om drømmen om å bli advokat

Film

Tinalbarka Issa flyktet fra krigen i Mali sammen med familien sin, og bor nå i flyktningleiren Mbera i Mauritania. Tinalbarka er én av over 130.000 mennesker som har flyktet fra Mali siden den væpnede konflikten brøt ut i landet i 2012. I filmen forteller Tinalbarka om skolegangen i flyktningleiren, og om drømmen om å utdanne seg til advokat. Filmen er produsert av UNHCR.

En syrisk fembarnsmor forteller om livet i flyktningeleir

Film

I denne videoen forteller den syriske fembarnsmoren Nisrine om familiens liv som flyktninger i Idomeni. Nisrines mann ble drept av en bombe i Aleppo, og nå er hun og de fem barna alene på flukt. Håpet er at de skal komme seg nordover via Makedonia. I mellomtiden er Nisrines tilværelse en evig kamp for å skaffe nok mat til familien og holde barna tørre og varme i de vekslende værforholdene. Filmen er produsert av UNHCR.

Enslige mindreårige: Mottakssystemet i Norge

Film

Her forteller Berit Berg, professor i sosialt arbeid ved NTNU, om hvordan mottakssystemet i Norge er for enslige mindreårige. Hun forteller både om bakgrunnen til mange enslige mindreårige, og om hva som faktisk møter dem når de møter det norske mottakssystemet. Hun kommer blant annet inn på boforhold og rettigheter. Filmen er laget av RVTS Midt.

Et liv på vent- beskrivelse fra en flyktningleir

Film

Videoen følger 17 år gamle Omar som bor i flyktningleiren Choucha i Tunisia. Omar flyktet fra hjemlandet Somalia til Libya da han var 13 år. Da krigen brøt ut i Libya, ble han og tusenvis av andre igjen tvunget på flukt. Som flyktning i Choucha lever han et liv på vent, uten mulighet for verken å vende hjem, returnere til Libya, eller bosette seg i Tunisia. Filmen er produsert av Nick Francis og Marc Silver.

Flukt (2017) – Episode 1

Film

Episoden starter i Libanon, her er hver fjerde innbygger  flyktning. Episodens fokus er på en syrisk flyktningfamilie. Vi følger dem på den viktigste dagen i deres liv, da de skal på intervju med norske myndigheter. Kan de bli plukket ut som kvoteflyktninger?

*Episodene i denne serien er plassert under ulike deler av «Flyktningers reise» i portalen. Ønsker du å se serien samlet i sin helhet, kan du følge linken til episoden til NRK sin nettsider.

Flukt (2017) – Episode 2

Film

Episoden skildrer en dramatisk redningsaksjon i Middelhavet med det norske skipet Siem Pilot. De blir fraktet til Italia, og herfra flykter de som kan, videre innover i Europa. Hundrevis av mennesker, gravide kvinner og barn har risikert livet for å komme til Europa. Papirløse nevnes også, på slutten av episoden.  

*Episodene i denne serien er plassert under ulike deler av «Flyktningers reise» i portalen. Ønsker du å se serien samlet i sin helhet, kan du følge linken til episoden til NRK sin nettsider.

Flukt (2017) – Episode 4

Film

Leo følger i fotsporene til en ung mann som flyktet via Middelhavet på vei til Europa, og druknet på veien. Underveis får vi se mange av grunnene til at folk flykter, og alle de farlige situasjonene som oppstår underveis på reisen.

*Episodene i denne serien er plassert under ulike deler av «Flyktningers reise» i portalen. Ønsker du å se serien samlet i sin helhet, kan du følge linken til episoden til NRK sin nettsider.

Flyktninghelseteamet i Trondheim kommune

Film

Flyktningehelseteamet i Trondheim kommune er et tverrfaglig team som gir helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Teamet består av psykiatriske sykepleiere, helsesøstre, leger, jordmor, fysioterapeut, ergoterapeut og helsesekretærer. De har fokus på tverrfaglig samarbeid, fagutvikling og god kvalitet på tjenestene. Flyktningehelseteamet i Trondheim er unikt på landsbasis med sin brede faglige sammensetning og helhetlige oppfølging. I denne filmen møter du alle fagpersonene og får et innblikk i deres arbeid

Forfatter Neil Gaiman rapporterer fra flyktningleirene i Jordan

Film

Denne filmen er produsert av UNHCR, og gir et innblikk i Zaatari og Azraq flyktningleirer i Jordan. Forfatter Neil Gaiman blir møtt av det han beskriver som en hjerteskjærende realitet, hvor hundretusner av mennesker lever med en usikker fremtid etter å ha forlatt hjemlandene sine som følge av krig. Likevel observerer han at det finnes håp blant menneskene som lever i flyktningeleirene.

Forklaring på dissosiasjon

Film

Med utgangspunkt i metaforene "kapteinen, maskinisten og fyrbøteren" samt kroppens stressystemer, forklarer Heine Steinkopf ved RVTS Sør hvordan dissosiasjon oppstår. Forklaringen belyses også ved hjelp av et eksempel på en historie om et barn med dissosiasjon.

Hva er en flyktning?

Film

FN-sambandet har laget en animasjonsfilm om hvordan man får status som flyktning.

Det er en menneskerett å søke beskyttelse i et annet land. Flyktningers rettigheter står skrevet i FNs flyktningkonvensjon, som gjelder for alle land som har sluttet seg til den.
Definisjon: En flyktning er en person som har flyktet fra sitt hjemland og med rette frykter for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en bestemt sosial gruppe. Personen som flykter må ha krysset en internasjonal landegrense for at reglene i FNs flyktningkonvensjon skal gjelde.

Levekår for barn i asylmottak

Film

Hvordan er egentlig levekårene for barn i asylmottak i Norge i dag? Berit Berg, professor i sosialt arbeid ved NTNU, belyser dette temaet i denne filmen. Hun forteller om resultatene fra en levekårsundersøkelse NTNU Samfnnsforskning gjennomførte i 2015 om barn som bor på asylmottak. Filmen er laget av RVTS Midt.

Livet på mottak.

Film

Film laget av RVTS Vest. I filmen intervjues et par fra Afghanistan om hvordan de opplever tilværelsen på mottak. Varighet ca 5 min.

Syria, The Other Side

Film

Videoen viser et pulserende og levende Syria med kunst og kultur, fargerike markeder og storslåtte oldtidsbyggverk. Scenene som vises står i sterk kontrast til ødeleggelsene som har fulgt av borgerkrigen siden 2011, og de krigsdominerte bilde- og videorapportene som har nådd omverdenen via ulike medier.

Traumefeltets mest hendige modell

Film

Det kan være vanskelig å forklare hva som skjer i hjernen ved frykt og traumereaksjoner.  I denne filmen forklarer Dag Nordanger fra RVTS Vest/ RKBU Vest dette på en enkel måte med hånden som modell. Gjennom forklaringen blir det også tydelig hva som er formålet med regulering. Filmen bygger på Daniel Siegels "håndmodell".

 

Traumefeltets nyttigste modell

Film

Traumereaksjoner innebærer ofte at man blir over- eller underaktivert. Metaforen toleransevinduet forklarer dette, og tar utgangspunkt i det spennet av aktivering som er optimalt for et individ – ikke for høyt og ikke for lavt. I denne filmen forklarer Dag Nordanger fra RVTS Vest/ RKBU Vest metaforen på en enkel måte

 

Traumefeltets viktigste "terapi" - reguleringsstøtte

Film

Vi mennesker speiler gjerne andres følelser, og gjensidig påvirkning av hverandres følelser kalles ofte samregulering. Alle følelser er imidlertid ikke like enkle å håndtere, og personer med traumer kan ha behov for hjelp med å regulere kropp og følelser. Her forklarer psykiater Anne Kristine Bergem og psykologspesialist Dag Nordanger fra RVTS Vest/ RKBU Vest teorien bak reguleringsstøtte.

 

Traumefeltets viktigste teori

Film

Vagusnerven er en av de viktigste forbindelseslinjene mellom hjernen og kroppen. I denne filmen forklarer Dag Nordanger fra RVTS Vest/ RKBU Vest på en enkel måte vagusnervens betydning ved frykt og forsvarsresponser. Forklaringen tar utgangspunkt i den Polyvagale teorien til Stephen Porges. 

 

UDIs nåløye

Film

Dokumentaren omhandler utvelgelsen av kvoteflyktninger til Norge. Hvordan velger UDI ut hvem som får bli kvoteflyktning? Brennpunkt fulgte UDI i deres vanskelige arbeid. I tillegg fulgte de også en syrisk familie i Libanon, som sto i fare for å havne i flyktningleir, og en ung mann som ønsker å komme til Norge.

Vannets mestre – dokumentarfilm om utfordringer ved migrasjon over landegrenser

Film

Dette er en film av Trond Waage, førsteamanuensis ved visuelle kulturstudier UIT. Filmen beskriver situasjonen i den Sentral Afrikanske Republikk ved å følge fire unge menn som har flyktet fra fattigdom og som nå forsøker å livnære seg som vanntransportører. Vi får i filmen et nært portrett av mennene og deres hverdag. Filmen ligger tilgjengelig på nettsidene til NRK. Filmen innledes av Trond Waage.