Du er her

Møte med den nye hverdagen. Om mestring og tilpasning hos bosatte flyktninger", av Hilde Kjærstad Jensen

PDF

Denne masteroppgaven i psykisk helse (UiA, 2015) undersøker hvilke mestringsstrategier bosatte flyktninger tar i bruk, i sine forsøk på å tilpasse seg det norske samfunnet og de utfordringene de møter. For å belyse ulike områder som skal mestres, settes undersøkelsens tema inn i en større kontekst. Hva skaper stress i møte med den nye hverdagen? Hvordan påvirker det dem, og hvordan blir det håndtert?