Du er her

Long-term mental health in unaccompanied refugee minors

PDF

Enslige mindreårige flyktninger er en særlig sårbar gruppe. Fire av ti opplever et høyt nivå av posttraumatiske stress fem år etter at de kom til Norge. Dette er et av funnene i  forskningsrapporten «Long-term mental health in unaccompanied refugee minors: pre- and post-flight predictors», der NKVTS undersøkte psykisk problematikk hos enslige mindreårige flyktninger henholdsvis ½, to og fem år etter ankomst til Norge.