Du er her

Livets tre -En metode og et kursopplegg fra RVTS sør

PDF

"Livets tre" er hentet fra Narrativ praksis. Metoden ble utviklet i Sør – Afrika i arbeid med barn som hadde mistet foreldre i krig eller i Hiv/Aids. Formålet er å styrke deltakernes identitet og skape sammenheng i livet. Metoden brukes i forhold til enslige mindreårige asylsøkere, men også andre barn og ungdom med flyktningbakgrunn.