Du er her

Livet i asylmottak: utfordringer og muligheter. Av Gudrun Nordmo, Spesialrådgiver, RVTS Øst