Du er her

Littsint – Sinnemestring for foreldre.

Selvhjelpsmateriell

Littsint.no er en nettside for foreldre som ønsker å jobbe med sinnemestring. Målet er at foreldre kan hjelpe seg selv til å skape en tryggere og mer forutsigbar hverdag for barna. På nettsiden kan en finn forklaringer på hvorfor vi blir sinte, relevant forskning, og informasjon om hvor en kan få mer hjelp. En kan også laste ned en gratis E-bok «foreldreveileder i sinnemestring» og en gratis littsint App. Materialet finnes på norsk, engelsk, polsk og spansk. Littsint.no, e-boken og Littsint Appen er utarbeidet av psykologspesialist Steinar Sunde ved familievernkontoret i Molde, med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.