Du er her

LandInfo - Landrapporter til bruk i utlendingsforvaltningen

Nettside

Landinfo

På landinfo sine sider finner du informasjon om en rekke opprinnelsesland som asylsøkere og flyktninger i Norge kommer fra. Landinfo er en faglig uavhengig enhet i utlendingsforvaltningen. Landinfo publiserer egenproduserte rapporter om forhold i en rekke land. Publikasjonene er utarbeidet for norske utlendingsmyndigheter.