Du er her

Kunnskapsportalen Radikalisering og voldelig ekstremisme - prosesser inn og veier ut.

Nettside

Portalen er en del av regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Den er utarbeidet av RVTS Øst i samarbeid med Helsedirektoratet og RBUP. Man ønsker med portalen å styrke hjelpere i deres arbeid med mennesker som er i fare for rekruttering inn i radikalisering og voldelig ekstremisme, de som alt er innenfor slike miljøer og/ eller   som ønsker å finne utveier fra slike miljø.