Du er her

Kort informasjon om asylfeltet fra NOAS

Nettside

Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS, forklarer sentrale ord og uttrykk innen asylfeltet på sin hjemmeside under ord og uttrykk. Her finner en også informasjon om de mest sentrale oppholdsstatusene: Asylsøker, Asyl/Beskyttelse, Opphold på humanitært grunnla, status i henhold til Dublin-avtalen, Kvoteflyktning/overføringsflyktning, papirløse.