Du er her

Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM)

Nettside

KOM er et nasjonalt organ med overordnet ansvar for innhenting av informasjon om utviklingstrender, tall på antatt utsatte i Norge og rettskraftige dommer. Her finer du også Årlige rapporter om situasjonen i Norge, og informasjon om hva man gjøre ved mistanke om menneskehandel.