Du er her

Konsultasjonen – viktigheten av å bruke kvalifisert tolk

Film

Konsultasjonen

Konsultasjonen er en opplæringsfilm laget av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Filmen illustrer viktigheten av å bruke kvalifiserte tolker og ikke familiemedlemmer. Handlingen er lagt til et legekontor, men kan være aktuell for alle offentlige tjenesteytere.