Du er her

Økonomiske rettigheter for asylsøkere

Nettside

Utlendingsdirektoratet (UDI) gir oversikt over asylsøkeres økonomiske rettigheter. Dette er spesifisert i «Rutiner og satser for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak, regulerte satser 2016», RS2008-035V1. Her kan en blant annet finne informasjon om satser for livsopphold og mulighet for ulike tilleggsytelser.  www.udiregelverk.no