Du er her

Holdninger og relasjoner

Minoritetsråd. Fra unge i barnevernet til myndighetene og barnevernet

PDF

Forandringsfabrikken inviterte unge som får hjelp av barnevernet til å gi råd om hvordan barnevernet kan møte unge med annen kulturbakgrunn på best mulig måte. Rådene har de samlet i dette heftet. Selv om rådene er beregnet på barnevernet, vil de være spesielt aktuelle for fosterforeldre og ansatte i ulike botilbud, men også for yrkesgrupper som lærere, rådgivere, helsepersonell, støttekontakter, ansatte på familievernkontor og politi.

Flukt (2017) – Episode 3

Film

Møte med flyktninger kan bringe fram det beste og det verste i mennesker. I tredje episode av Flukt setter Leo Ajkic fokus på fremmedfrykt og innvandringsmotstand. Han møter innvandringsmotstandere i Libanon, Østerrike, Hellas og Norge, og mennesker som ønsker flyktningene velkommen. Han utforsker deres ulike meninger. Gjennom dette forsøker han å belyse noen av de bakenforliggende mekanismene for fremmedfrykt, innvandringsmotstand og konflikter mellom grupper. Og noe av det som gjør det mulig for mennesker med ulik bakgrunn å leve sammen.

*Episodene i denne serien er plassert under ulike deler av «Flyktningers reise» i portalen. Ønsker du å se serien samlet i sin helhet, kan du følge linken til episoden til NRK sin nettsider.

Sårbarhet og styrke

PDF

Rapporten bygger på et forskningsoppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet om barnevernets arbeid med tenåringsjenter utsatt for vold og/eller streng kontroll i minoritetsfamilier. Rapporten belyser erfaringer og utfordringer fra både jentenes og barnevernets perspektiv. Formålet har vært å styrke barnevernets tilbud til jentene og familiene deres.