Du er her

Holdninger og relasjoner

Minoritetsråd. Fra unge i barnevernet til myndighetene og barnevernet

PDF

Forandringsfabrikken inviterte unge som får hjelp av barnevernet til å gi råd om hvordan barnevernet kan møte unge med annen kulturbakgrunn på best mulig måte. Rådene har de samlet i dette heftet. Selv om rådene er beregnet på barnevernet, vil de være spesielt aktuelle for fosterforeldre og ansatte i ulike botilbud, men også for yrkesgrupper som lærere, rådgivere, helsepersonell, støttekontakter, ansatte på familievernkontor og politi.

Integreringsarbeid

Nettside

Hva ville våre barn hatt behov for hvis de måtte flykte alene til et nytt land? RVTS Sør har intervjuet Guro Westgaard, seniorrådgiver, RVTS Sør om hva som bidrar til god integrering.

Hvert menneske sin historie

Nettside

Menneskelivet kan ikke fanges, beskrives eller heles gjennom én evidensbasert metode, én brukerstemme, én erfaring, eller én forskningsrapport. Mennesket er for sammensatt, for unikt og har for mange nyanser til det. Et samfunn som vil bygge likeverd, trenger menneskemøtere som tar kompleksiteten og forskjeller på alvor.

Folk flest kan begå onde handlinger

Nettside

Under gitte forhold kan vi mennesker begå de mest bestialske handlinger. Terskelen kan senkes ved å gjøre andre til ukjente fremmede som kan tillegges egenskaper. Samtidig kan mennesker også læres til å gjøre gode handlinger. I dette intervjuet reflekterer professor Paul Leer-Salvesen over det gode og det onde i mennesket.

Hjelper kjenn deg selv!

Nettside

Alle hjelpere har egne styrker og sårbarheter. I møte med vanskelige problemstilllinger kan hjelperens egne sårbarheter bli forsterket. I dette intervjuet forteller psykiater Heidi Ranvik Jensen om hvordan hun opplevde nettopp dette.