Du er her

Kommunikasjon med barn via tolk – et flerfaglig samarbeidsprosjekt

PDF

Rapporten beskriver et flerfaglig samarbeidsprosjekt om språktolking for barn. Den inneholder bakgrunnsinformasjon om blant annet barns rettigheter, teoretiske perspektiver på tolking, retningslinjer for tolkefaglighet, barnehagefaglige perspektiver, og utviklingsteori. Prosjektet førte frem til en studie som så nærmere på kommunikasjon med små barn i barnehage via tolk, og om det kreves særskilt kompetanse i tolkesituasjoner med små barn.

PDF iconKommunikasjon med barn via tolk.pdf