Du er her

Kommunenes sentralforbund

Nettside

Kommunenes sentralforbund (KS) er kommunesektorens organisasjon. På deres hjemmeside finner du flyktningerelatert stoff. Her kan du blant annet finne stoff om mottak av flyktninger, bosetting, enslige mindreårige, informasjon om KS sine kurs for kommunalt ansatte som arbeider med flyktninger og materiell fra avholdte kurs.